Od września bieżącego roku w naszej szkole działa

Szkolny Klub Wolontariatu oraz Szkolne Koło Caritas,

do którego należą uczniowie klasy VIII oraz IIIg. Opiekunami koła są panie Jolanta Mędza oraz Renata Włodarczyk, asystentem z ramienia Caritas jest ksiądz Sławomir Sulej.

   Głównym celem działań wolontariuszy jest niesienie bezinteresownej pomocy wszystkim tym, którzy takiej pomocy potrzebują.

   Niedawno grupa naszych wolontariuszy porządkowała na miejscowym cmentarzu teren wokół pomnika upamiętniającego poległych w obronie Ojczyzny. Na grobie zapaliliśmy symboliczne znicze. Oddaliśmy w ten sposób hołd bohaterom walk o niepodległość Polski.