Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018.

Dziś, po raz pierwszy w tym roku szkolnym, o godzinie 9:00 rozległ się dźwięk szkolnego dzwonka. Wszyscy uczniowie i nauczyciele zebrali się na sali gimnastycznej aby wspólnie rozpocząć nowy rok szkolny.

Na początek, aby podkreślić ważność uroczystości wprowadzony został sztandar szkoły.

Następnie dyrektor szkoły, Sławomir Mikiciuk powitał wszystkich uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników szkoły. Szczególną uwagę zwrócił na tych, którzy po raz pierwszy przekraczają próg naszej szkoły - uczniów klasy pierwszej oraz oddziału przedszkolnego. Specjalne powitania skierował także do nauczycieli, który rozpoczynają w tym roku pracę w szkole czyli pani Agnieszka Kulik, która będzie uczyła języka polskiego, oraz pan Piotr Bareja nauczyciel wychowania fizycznego. Na zastępstwo za panią Bożenę Urban na zajęcia z muzyki zatrudniona będzie pani Wanda Kurkus.

Po tych powitaniach przedstawione zostały najważniejsze informacje o tym co najważniejsze w nowym roku szkolnym, zmiany jakie wynikają z reformy, organizacja zajęć oraz najważniejsze wydarzenia szkolnego kalendarza.

Na zakończenie uroczystości uczniowie i obecni rodzice zostali zaproszeni na spotkania z wychowawcami w klasach.